logo Nowe dni / New days

maj 27, 2011

Całkowicie odmieniony wygląd mojej strony. Mam nadzieję, że się spodoba.
Zapraszam

Totaly conjugated appearance of my website. I hope you’ll like it.
Come along.

logo Plener / Open air

lipiec 30, 2010

Było gorąco, komary tańczyły na ciele wszystkimi stylami tanecznymi. Oni się jednak nie poddali – Monika i Paweł 🙂

It was hot, mosquitos were dancing on the body all dance style. They didn’t give up – Monika and Pawel 🙂

Więcej/More

logo Emocje… Emotions…

czerwiec 9, 2010

Emocje człowieka mogą powiedzieć dużo o samej osobie. Czasami pobudzają naszą wyobraźnie do zachowań naturalnych, a czasami potrafią zaskoczyć nas samych. Moich znajomych Monikę i Pawła, poznałem ich rok temu na ślubie siostry Moniki – Justyny (Oto Miś… It’s a bear…).  Monika – dumna mama małego Marcelka znosiła dzielne trudy przygotowań, Paweł wiernie ją wspierał w tym szczególnym dla nich dniu.

Fryzurę Panny Młodej wykonała Żaneta Grącka nr tel. 727 – 528 – 437

Human’s emotions can tell a lot about person. Sometimes excite ours imagination to natural behaviour, but sometimes they can suprise ourselves. My friends Monika and Pawel I’ve met them year ago on Monika’s sister wedding Justyna (Oto Miś… It’s a bear…). Monika – proud mother of young Marcel bear bravely hardships of preparations, Pawel loyally support her in this special day for them.

Bride’s hairstyle provision by Zaneta Gracka mobile 727 – 528 – 437

Więcej/More

logo A co jeśli… What if…

kwiecień 19, 2010

By się nie spotkali.

Ale się spotkali i pokochali – Marta i Tomek.

They weren’t destined to meet.

But they did and loved – Marta and Tomek.

Więcej/More

-->