logo Marta i Tomek

marzec 27, 2010

Dzisiaj tylko demo z Uroczystości zaślubin Marty i Tomasza. Reszta zdjęć po powrocie z przerwy świątecznej w UK.

Today only the demo from the wedding ceremony Marta and Tomasz. The rest of photos after the easter break in UK.

Miło jest patrzeć na kochających się ludzi. Emanuje od nich ciepło i spokój wewnętrzny. Kasia i Mateusz są takimi osobami.

It’s nice to look on the loving couple. They shine warm and inside peace. Kasia and Mateusz they are so.

Więcej/More

„Proszę Państwa oto Miś, miś jest bardzo smutny dziś…”

Nie… to nie ta bajka 😉
Moja jest o miłości dwojga ludzi – Justyny i Macieja, którzy zapragnęli być ze sobą do końca życia. Oto oni

„Ladies and Gentlemen it’s a Teddy bear, he’s very sad today”

No, that isn’t that story 😉
My is about love two people – Justyna and Maciej, then wish to be together to the rest of theirs live. Here they are:

Więcej/More

-->